År 2050 er Danmark muslimsk

For omtrent 50 år siden - dengang de muslimske gæstearbejdere i Danmark blev betragtet som en multikulturel velsignelse – var der få protester. Endnu færre kunne se den demografiske bombe, der begyndte at tikke. Enhver indvending blev affejet med hensynet til de nærmest religiøse menneskeret konventioner.
I 1983 fik de Radikale gennemført verdens ”bedste” udlændingelov, der voldsomt udvidede konventioners rettigheder. Palæstinenserne og Somaliere fik endda en særlov (regeringen Nyrup), der automatisk gav dem opholdstilladelse. De få blev hurtig til de mange pga. voldsomt højere fertilitet og systematisk familiesammenføring.
FN & EU menneskerets konventioner er det retslige grundlag for den langsomme besættelsen af Danmark.
D
anskerne vil blive en minoritet. De forsvinder med en 1/4 del for hver generation. Samtidig vokser antallet af ”ny-danskerne” fra det muslimske Mellemøsten og Afrika med accelererede fart. De formere sig 3-4 gange mere end danskerne. Om få generationer vil etniske danskere være i mindretal. De fertile indvandre fra Mellemøsten og Afrika vil blive i overtal. Denne demografiske bombe gælder ikke bare Skandinavien, men hele Europa. Det hyppigste drengenavn i mange Europæiske hovedsteder er allerede Muhamed.

Det kollektive selvmord

I 1989 skrev den mexicansk-libanesiske forfatter og demograf, Eduardo Farah (dansk gift) en avis artikel med spørgsmålet: Er Europa ved at begå selvmord? Jeg kan huske, at hans vision gjorde indtryk på mig, men jeg slog det hen som så mange andre danskere. Integrations problemer ville nok ordne sig over tid. Vi grinede af Mogens Glistrup advarsler om Muhamedanerne, og solede os i vores ”progressive” indvandrings politik!
Eduardo Farah havde været politisk fange på Cuba, men fik asyl i Danmark. Han påpegede (for 25 år siden), at asylreglerne blev groft misbrugt og opslugte derved Danmarks hjælp til de mange andre trængende i den 3.Verden.
Behøver jeg at skrive, at Eduardo Farahs forudsigelse om de forskellige stadierne af den muslimske indvandring har været pinefuldt korrekt. Han forudså dens voksende dominans med parallel samfund og ghettoer; den voksende muslimsk kontrol af bydele, skoler og institutioner, og Danskernes flugt:The White Flight”, som Briterne kalder flugten fra de kvartere, som især Muslimerne overtager.

<Graf:Fremskrivning til 2055 af 2008 tallene fra Danmarks Statistik. Den blå serie viser etniske danskeres og andre vesterlændinge. De har et sammenfaldende, konstant nedadgående fødselsunderskud på 0,75%. Serie 2 (rød) afbilleder den ikke vestlige indvandring med en tilvækst på 3 %. Serie 3 (grønne) fremskriver den til 4%. Serie 4 (violet) viser den årlige fertilitets procent på 5. (Kilde: J.E. Vig, cand. oecon.) Violet, grøn & rød kurver viser forskellige stigninger, som bliver mere og mere stejle over tid afhængig af størrelsen af eksponenten. De stiger ikke lineært, men eksponentielt. Danmarks Statistik fremskriver den demografiske forskydning lineært. Der tages ikke hensyn til den eksponentielle højere fertilitet blandt indvandrerne. Forskydning mellem de lav-fertile, etniske danskere og de høj fertile ikke vestlige indvandre forties. Afhængig af metode vil danske skolebørn være i mindretal omkring 2040-50. I løbet af et par generationer vil danskerne blive en minoritet og Muslimerne i flertal. Skal Apartheid være løsningen? Eller vil en borgerkrig mellem etniske danskere og muslimer begynde?

Danskerne vil blive en minoritet

Fertiliteten af etniske danske falder med 25% per generation. Siden begyndelsen af 60erne, er vi langsomt blevet færre. P-pillen, fri abort og sen første gang fødende, bringer danskernes fødsels rate langt ned under de 2,11 børn pr. kvinde, der er nødvendig for at udligne den naturlige bortgang.
Det samme kan ikke siges om ”ny-danskerne”, der bliver ved med at have 3-4 gange højere fertilitet og en meget tidlig debut som mødre. De forøger sig derfor
eksponentielt (voldsomt voksende) og vil reelt være en demografisk bombe under Danmark. Om en generation vil etniske, danske skolebørn være i mindretal. Børn fra Mellemøsten og Afrika, vil være i flertal.

Skal det være vores børnebørns fremtid? Den vil ikke blive multi-kulturel, som magthaverne lovede, men voldelig, muslimsk dominans. Den 1400 år gammel muslimske imperialisme vil (igen) få kontrol over Europa. Borgerkrige som vi kender fra Mellemøsten vil følgelig blive virkelighed, da etniske danskere vil gøre oprør mod den voksende muslimske undertrykkelsen. En ulige kamp, da muslimernes fødselsoverskud er 3-4 gange større og de anser tab af menneskeliv som et martyrium. Snart vil kalifatet, Eurabia, blive en realitet. Det navn som muslimske lærde for længst har givet det aldrende, selvopgivende Europa.
Indenfor klima og økonomi laves der langsigtet prognoser: den økonomiske 2020 plan og det fossil-frie Danmark i 2050. Til den tid vil danskerne ikke have nogen indflydelse, da de vil være i mindretal. De fertile ikke-vestlige indvandre vil have magten. Danmarks Statistik hævder, at væksten vil være den samme, altså lineær. De sidste 40 år vækst af ikke vestlige indvandrer vil være den samme som de næste 40 år! Det giver ikke mening, at postulere, at flere indvandre med samme fertilitet ikke vil resultere i flere børn.

Det handler ikke om integration, men om den katastrofale, demografiske forskydning. De kolde tal viser, at det fertile mindretal vil vokser eksponentielt, samtidig med at det etniske flertal uvægerligt vil sygne hen. Danmark bliver langsomt og systematisk erobret af muslimske barnevogne.
Nazi-tyskland besatte os på én dag, den 9. April 1940. Udlændingeloven af 8. juni 1983 udvidede de internationale konventioner og slog for alvor porten op for den fredelige” besættelse af Danmark, som FN og EU konventionerne sanktionere. Et nationalt selv- forsvar bliver af den ledende, talende klasse fordømt som racistisk og nazistisk!

Islam er ikke en religion, men en ideologi.

Det er besynderligt at danskere, som kæmpede imod nazismen, nu underkaster sig en anden og mere totalitær ideologi, Islam. Som professor Mehdi Mozzafari påpeger: islamisme er en ideologi ligesom Nazisme, Fascismen og Kommunisme.
Islam skjuler sin hensynsløse undertrykkelse af ikke muslimer under dække af være en religion (i en kvantitativ analyse viser at 5% af Koranen er religion, 95% er jihad (krig mod de vantro). Nazisme & Fascisme forherligede overmennesket. Det samme gør muslimerne; de er rene og retfærdige, hævet over de urene, vantro, dyriske undermennesker.
Muhammed prædikede faktisk religion i sine første 13 år i Mekka – og samlede 150 tilhængere! Han blev korporligt smidt ud og flygtede til Medina, hvor han gik over til en anden strategi: krig og voldelig, religiøs politik. Sværdet fik Muhammed til at blive Arabiens første hersker - ikke ordet.
Muhammed havde ingen succes som religiøs leder. Som politisk leder var han uovertruffen. Hans geni bestod i at bilde sine troende soldater ind, at de var hellige og retfærdige. Deres modstandere var svin, aber eller hunde, og fortjente ikke bedre skæbne end at død eller et liv i slaveri. Det har ikke ændret sig i 1400 år.
Det kristne Nord Afrika, Central Asien og Mellemøsten blev ikke erobret af muslimerne, men af vilde, blodtørstige arabere. Islam var endnu i sin vorden. En version 1.0. Muhammed havde sin åbenbaringen i en klippehule inspireret af kristne eneboere, men han opgav at skabte en religion, der byggede på ordets og eksempels magt. Vold og total undertrykkelse var/er meget mere effektivt. Frygt er mere overtalende end ord. Kombineret med religiøs en fernis er den uovertruffen.
Islam har gemmen 1400 år vist sig alle andre imperier overlegen, og efter et par århundred års stilstand nu igen i stærk frem march.

Koran forskere i eksil har påvist, at Muhamed brugte den oldkristne religion som udgangs punkt. Forskellige alfabeter gjorde imidlertid en arabisk oversættelse umulig. Men en religion skulle Muhammed have, så han bad sine undertrykte lærde om at opdigtede eller omskrive de ur kristne teksterne, så de passede til hans formål: retfærdiggørelsen af nedkæmpning af alle andre - de vantro.
Efter Muhammeds død blev den religiøse makeup udbygget ved hjælp af de konverterede lærde i de erobrede civilisationer. Den Arabiske religion og kultur var et produkt af slaver og dhimmier. De store tænkere og hærføre, som i Middelalderen løftede den store Muslimske civilisation, var ikke arabere, men det ypperste af de undertrykte folkeslag, som langsom sygnede hen under trykket af et rigid, totalitært system.
Det blev til mange versioner af de hellige skrifter, som alle var Allahs direkte budskab. Dialektikken i Islam udelukker enhver kritik, samtidig med at nye tilføjelser af de lærde blev udråbt som Muhameds lov. Islam er ikke en religion, men en ubetinget underkastelse.

Islam er en imperialistisk ideologi forklædt som ”religion”.

En religion, der vedvarende benytter vold og undertrykkelse, som sin vigtigste udtryks form, hører ikke hjemme blandt religionerne, men blandt ideologierne. Det var derfor naturligt, at Islam og Nazismen blev perle venner. De havde samme syn på vold som et politisk magt instrument. Nazismen varede ikke længe, fordi den ikke forstod den religiøse magt: den totale sociale kontrol af borgerne og den mentale udslettelse af enhver modstand. Det ved Muslimerne til fulde. 1400 års imperium er beviset.
Muhammeds efterfølgere blev endda mere brutale og de havde fantastisk succes. Historien er fuld af fredelige civiliserede samfund, der bliver ødelagt af hensynsløse barbare. Den muslimske erobring var den mest blodige. Historie bøgerne fortæller ikke om de mindst 300 millioner døde af det politisk Islam, fordi der ikke var nogen vidner. Modstandere blev konsekvent myrdet. For at overleve måtte man konvertere, men man var stadigvæk en slaver. Antallet af myrdet slaver er uvist. På 1400 år har Jihad i strømme af blod udslettet Kristendommen, Budismen og Hinduismen i Mellemøsten, det nordlige Afrika, central Asien og Indien.

Alle religioner har en eller anden version af Den Gyldne Regel – undtagen islam. Det gyldne princip om menneskeligt ligeværdgiver ingen mening i islam. Der findes ingen “menneskelighed” i Koranen - kun dualismen mellem troende og vantro.
Med udgangspunkt i Den Gyldne Regel – menneskers ligeværd – har vi skabt demokrati, gjort en ende på slaveri, og behandler kvinder og mænd som politiske ligemænd. Den Gyldne Regel er en enhedsetik. Alle mennesker skal behandles ens.
I Islam findes der ingen universelt etik: Muslimer skal behandles på én måde og vantro på en anden og undertrykkende måde.

Kombinationen af ”religion” og rå, systematisk vold er den mest effektive ideologi til at undertvinge sig verden. Islam har vist sig som det mest succesfulde imperium i Verdenshistorien. Nu er ekspansionen igen i fuld vigør efter afkoloniseringen båret af den eksploderende, vrede, arbejdsløse ungdom med et råb om fordums ”storhed”.
Islam vil vinde. Den har ført succesrige, asymmetriske krige mod de teknologiske, overlegen kristne. Militær overlegenhed er ubrugelig mod en fjende, der ikke er en regulær hær, men en global masse bevægelse, der anvender lav våben teknologi og konventions beskyttet immigration til at overskride grænser og etablere brohoveder blandt de vantro.
Muslimerne har deres gudgiven ret til at erobre det urene Danmark; de vil gøre de vantro danskerne til anden rangs borgere, ”dhimmier”, i det kommende Muslimsk kalifat, Eurabia.

Adolf Hitler er en helt

Nazismen lever i bedste velgående i Tyrkiet og Mellemøsten. Adolf Hitlers ”Mein Kamph” er stadigvæk en bestseller blandt muslimer. I Amman, Jordan, lå den som #2 efter Dan Brown, ”Da Vinci mysteriet”.
Nazisme og fascisme har en lang tradition hos araberne. Stor-muftien, El-Husseinni (muslimernes højeste juridiske instans) og Hitler havde detaljeret planer om elimineringen af jøderne i Palæstina (før staten Israel oprettelse). De muslimske SS bataljoner var klar til at ”rydde” op i Mellemøsten, men nederlaget for Nazisterne i El-Alamain 1942 forsinkede denne plan.
Muslimerne fortsatte dog efter krigen med forbilledlig succes. Ca. 850.ooo kristne og jøder er blevet jaget ud af Mellemøsten. Men det var ikke nok. De fleste kristne i Irak er flygtet efter at amerikanerne trak sig ud. Nu står de ægyptiske Koptere, de første kristne, for tur. Historisk voldsomme forfølgelser og kirke nedbrændinger har fået Kopterne til massivt at forlade Ægypten. Den vestlige reaktion er larmende tavshed, og en forøgelse af tilladelse til at opføre endnu flere stor- moskeer i Europa.

Terror, integration, ghettoer og tosproget skoler er underordnet i forhold til det afgørende spørgsmål:
Skal Danmark, som har eksisteret i årtusinder forsvinde fordi vi efter 2. Verdenskrig underskrev og overholdte nogle smukke, menneskeret konventioner? I princippet giver konventionerne mere en milliard værdigt trængende ret til at bosætte sig i Danmark!
Det er ubegribeligt, at spørgsmålet ikke har været til afstemning hos det danske folk. Schweiz er tilsyneladende det eneste land, der tillader befolkningen at stemme om dets fremtid. EU og dets regeringerne vil ikke tillade den folkelige, demokratiske selvbestemmelse.
Den naturlige drift til at opretholde sin eksistens, bliver af magteliten undertrykt med propaganda: ”indvandring er nødvendigt”, ”multikulturel er godt”, ”nationalitet er ondt”. De få som protester bliver nedgjort som racister eller nazister og tit fyret fra deres job.

Jeg er selv emigrant og føler stor gæld til Danmark for dets generøsitet og tolerance. Min danske moder forlod Budapest i 1944 (før den Røde Armé begyndte belejringen) for at bringe mig og min broder i sikkerhed i Danmark. Min ungarske far blev tilbage. ”Nogle skulle jo blive”, forklarede han mig, da jeg så ham igen 18 år senere.
Jeg føler mig såret over den letkøbte kritik af danskerne som ”fremmed-fjendske”. Danmark var et åbent, generøst og utroligt tillidsfuldt land, hvad flygtningen fra Ungarn i 1956; Polen, Chile, Ceylon og Vietnam i 70'; og Ex-jugoslaven i 90', kan bevidne. Det var først, da den voldsomme og ukontrolleret invasion af muslimer fra Mellemøsten og Afrika slog igennem, at danskernes selvopholdelsesdrift
begyndte at røre på sig.

Internationale konventioner respekteres reelt kun af Vesten

Det kristne, vesterlandske grundsyn reflekteres så smukt i menneskerettighederne. Det er derfor rammende, at det overvejende er Vesten, der oversvømmes af flygtninge & asyl ansøgere. For eksempel, det år Danmark gav ophold til 16000, tillod Japan 16.*
*
Japan afviser konsekvent Muslimsk indvandring. Det har FN og Internationale fora ikke noget problem med, ej heller de Arabiske lande, der gerne sælge olie til en økonomisk stormagt.
Konventionerne fortolkes og implementeres tilsyneladende meget forskelligt.
I Danmark ville det være ”selvmord”, hvis politikerne prøver at omgå eller bekæmpe virkningerne af konventionerne. Eks. whistleblower, advokat Mogens Glistrup; Tamil flygtninge sagen, der fik Schlüter regeringen til fald; og for nyligt integrations minister Birthe Rønn Hornbech's afgang pga. den hovedløse, statsløse konvention.

Et eksempler på FN's korrupte dobbelt moral er Marokkos ulovlige besættelse af sin sydlige nabo, Vestsahara. Da den gamle kolonimagt, Spanien, trak sig ud i 1975, tilkendte den internationale domstol i Haag, Vestsahara selvbestemmelse. Marokko mente imidlertid, at de havde ret til Vestsahara, og har lige siden militært besat de økonomisk mest attraktive dele af landet uden nogen internationale protester.
Folkeretsligt er der ingen forskel på konflikten mellem Marokko & Vestsahara og Israel & Palæstina - andet end at FN trådte ind for at hjælpe de palæstinensiske flygtninge. I stedet for at bruge det eksisterende agentur, der genbosætter flygtninge verden over, skabte FN et specielt organ, (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, UNWRA,) som har sikret enhver palæstinenser permanent status som flygtning, indtil en palæstinensisk stat er skabt inden for Israels grænser. Tænk hvis denne fastlåsning af historien var gældende for resten af verden. Danskerne ville havde krav på Skåne, Slesvig/Holsten og Norge, Polakkerne skulle havde ret til dele af Tyskland og Sovjet, Ungarere skulle forlange Slovakiet og det nordlige Rumænien, som sit retmæssige land. ovs.

Nu er der gået over 50 år og 10 gange så mange palæstinensere har ret til jødernes land, Israel, som eksisterede længe før Muhammed begyndte at prædike Jihad. Denne usædvanlige fastholdelse af en flygtningestatus i FN regi, har ved hjælp af en langvarig, arabisk propaganda, der ville være Nazisterne værdig, skabt en internationalt konflikt helt ude af proportioner.
Palæstinenserne har spundet guld på konflikten, som har udløst 25 gange så mange penge, som europæerne (pr. person) modtog i Marshall hjælp efter 2. Verdenskrig. I forhold til den øvrige 3. verden modtager palæstinenserne pr. person i gennemsnit 18 gange så meget finansiel støtte. En fred med Israel ville alene af den grund være en økonomisk ruin for Palæstina. Det er en gåde, hvorfor de andre 3. verdens lande acceptere sådan en vanvittig forfordeling.

FN cirkus

Kristne er de mest forfulgte i verden og FN og EU har ikke én officiel kommentar. FN er blevet et cirkus, der laver resolutioner i en lind strøm mod Israel, mens det øvrige Mellemøsten udøver folkemord og andre massive overtrædelse af menneske rettighederne uden påtale.
F.eks. den 14. November 2013 vedtog FN's Generalforsamling 9 resolutioner mod Israel; ingen af de 192 andre FN nationer blev nævnt eller kritiseret. En af de 9 resolutioner handlede om Israels besatte Golan højder, som er et resultat af Syriens angrebskrig mod Israel i 1973. FN forlangte området leveret tilbage til Syrien. Hermed mene FN åbenbart, at Assad og hans bødeler skal have håndsret over endnu flere syrere.

Flertallet af FN medlemslande har åbenlyse problemer med konventionerne, ligesom de har det med egentlige demokrati.
Eksempelvis opløste Saudi Arabien først slaveriet omkring 1960, og for nydelig blev andre religioner end Islam officielt forbudt. I hele Mellemøsten fortsætter slaveriet uformelt for ca. 30 millioner tjenestefolk importeret fra de fattige asiatiske lande.
Muslimerne har aldrig vedgået deres 1400 år lange slavehandel, som er godkendt i Koranen. Den vestlige slave handel er officielt blevet undskyldt. Den anvendte de veletablerede muslimske kanaler og varede hen ved 350 år. Muslimernes kastrerede slaverne, så de ikke kunne formere sig og opretholde en familien. I Vesten fik slaverne lov til reproduktion og familie.
Listen af FN nationer der udenfor mediernes søgelys udførte folkemord og stats-terror er bedrøvelig lang: f.eks. Indonesiens udryddelse af ”kommunisterne” i 1965-66; Pakistans folkedrab på Bangladesh i 1971; Syriens 1983 massakre; de nord-afrikanske muslimske lande, som i årtier har angrebet de sydlige kristne Afrikanske territorier, f.eks. sydlige Sudan, Nigeria, Mali og Kenya.

FN består overvejende af totalitære regimer. De retter sig reelt ikke efter de ”mærkelige” vestlige idealer; medmindre de kan bruges mod de vestlige demokratier, der er tynget af kolonial skyld og dårlig samvittighed - den hvide mands byrde.
Er der nogen, der har hørt om den muslimske mands byrde? Inden for 1400 år erobrede og undertvang muslimerne det ”halve” Europa (Øst Europa + Spanien), det kristne Tyrkiet og Nordafrika, samt Mellemøsten og store dele af det buddhistiske og hinduistiske Østen (Pakistan, Afghanistan, Indien, m.m.).
Muslimerne huggede enhver modstander ned, så der ikke var vidner til massakrerne. Hele folk og kulture blev udryddet, og overlevende blev solgt som slaver.
Den legendariske verdens historiker Will Durant anslog, at omkring 270 millioner vantro i løbet af 1400 år er døde som ofre for politisk islam. Det er Jihads Tårer, som ingen skole i verden underviser i!
Muslimerne har ingen skyld. Deres ”religion” diktere, at de er retfærdige og de må udføre ”guds” vilje (Koranen), hvis de vil være en ”god” muslim. Som Lars Hedegaard så rammende udtalte efter det mislykkede attentat mod ham: ”Han prøvede bare at være en god muslim”!
Det var først da Europæerne koloniserede Østen og Afrika, at den bloddryppende Muslimske ekspansion stoppede. Nu er den Muslimske imperialisme begyndt igen, siden der er plads efter den hvide mands tilbagetrækning og af-kolonisering.

Konventionernes systemfejl.

FN og EU universelle menneske rettigheder har een fundamental fejl. Konventionerne er ubegrænset. Der er ingen stop klausul. De har opnået ”guddommeligstatus, og har derfor ingen begrænsninger. Almindelige love- selv grundlove- bliver ændret, men konventionerne er udråbt som demokratiets ”hellig” gral. De er urørlige og står over folkets og nationens veg og vel.
FN's statsløse konvention fra 1961 er endnu eet eksempel på de stadig voksende absurde konventioner, der overtrumfer værtsnationens suverænitet og vitale interesser. Statsløse konventionen garanteres statsborgerskab til enhver statsløs, inklusiv svært kriminelle eller potentielle terrorister.

I den virkelige verden bryder systemet naturligvis sammen, når for mange (for tiden over en milliard) i stigende grad gør brug af deres rettigheder. Værtslandene vil efterhånden blive forarmet og ustabilt, da den ikke-vestlige indvandre pr person gennemsnitlig koster samfundet over flere million kr. netto . De sociale udgifter vil eksplodere. Andelen af den arbejdende indfødte befolkning vil blive for lille til at opretholde et fungerende, demokratisk velfærdssamfundet. Oprør og borgerkrige som vi kender i Mellemøsten og Afrika vil også begynde i Europa efter det økonomiske sammenbrud.

Verden så helt anderledes ud efter WW2, da konventionerne blev underskrevet. De var beregnet på krigens mange millioner internt fordrevne i Europa. Den gang var verdens befolkning ”kun” 2½ milliarder, og den var immobil. Nu er den over 7 milliarder og den udgør verdenshistoriens største folkevandring. I 2050 vil verdens befolkningen være på 9 milliarder, ifølge US Sensor. Det er de fanatisk religiøse, der er de mest fertile, så de vil arve Jorden. De sekulære og demokratiske retsstater vil langsomt forsvinde, da fødselstallet er for lavt.

Menneskepligterne

Der har været forsøg på at afbalancere de urealistiske rettigheder med nogle pligter. 35 forhenværende præsidenter udformede en deklaration kaldet menneskepligterne, som skulle supplere menneskerettighederne. ”FN’s InterAction Council: Declaration of Human Responsibilities” havde til formål, at udforme fornuftige regler for menneskelig opførsel. De var på FN generalforsamlings dagsorden i 1998, men blev aldrig ratificeret.
Bare artikel 18 forklarer, hvorfor menneskepligterne ikke blev til noget: ”Fornuftig familieplanlægning er ethvert pars ansvar. Familieplanlægning kan begrænse nød og fattigdom.”
Mig bekendt er kineserne det eneste folk, som har udført effektiv fødsels kontrol for at begrænse fattigdom.
Om kort tid vil antallet af desperate unge i Mellemøsten og Afrika mindst være fordoblet. Hvor vil der være en fremtid? I ”Eurabien” som Muslimske lærde for længst har døbt det aldrende Europa. Den lavthængende frugt, der uden besvær vil falde ned i den arabiske turban.

Europas intelligens pulje.

Den historisk uhørte, massive indvandring fra syd mod nord, skaber et ekstra problem; det tabuiseret spørgsmål om racernes gennemsnitlige intelligens. Europas tidligere indvandring kom fra øst (Sibirien og Asien), og gav en positiv IQ import, da Asiaterne gennemsnitlige er mere intelligente end Europæerne.
Den eksponentielt voksende indvandring fra Afrika og Mellemøsten, bidrager desværre negativt til det europæiske IQ gennemsnit. Det vil falde dramatisk med fatale følger for Europas økonomi og demokrati.

Der er en klar korrelation * mellem intelligens, økonomi og demokrati/retsstat. Det signifikante lavere IQ gennemsnit for Afrikanske og Mellemøstlige indvandre på 70-80 mod det Europæiske 100, vil følgelig resultere i en stadig dårligere økonomi og en deraf øget politisk/social ustabilitet.
Intelligens forskere, der offentliggøre konsistente, videnskabelige fakta om disse forhold, bliver behandlet som ”nazister eller racister,” og bliver i bedste fald afskediget som uhæderlige, f.eks. den danske, internationalt anerkendte intelligens forsker, Helmuth Nyborg, eller den tyske national økonom, Thilo Sarrazin.

*Mange videnskabelige undersøgelser har påvist, at intelligens er arveligt betinget. Miljøet ikke kan forbedre intelligensen signifikant. Majoriteten af det officielle forsknings establishment har desværre i generationer vedtaget, at miljøet har en dynamisk, forbedrende påvirkningen af intelligensen. Den talende klasses politik er, at den højere generelle velfærd vil forøve intelligensen og derved højne uddannelse af en større dele af befolkningen. Den ulige intelligens fordeling vil blive udlignet med ekstra bevillinger til de af naturen mindre begavede.
Det er uomtvisteligt, at Velfærdsstaten udlignede klasseforskellene; men den har ikke kunnet fjerne forskellen på den ULIGE fordeling af intelligens. I gamle dage blev dette forhold sløret af klasse-deling og nedarvede privileger.

Faktisk har den LIGE adgang til uddannelse forstærket intelligensens u-lighed. Denne realitet er ikke uacceptabelt i medierne og establishment, som med stadig større resurser det politiske ligheds-projekt.
I 1813 med statsbankerotten og Danmarks kollaps gjorde fremsynet ledere en genistreg: ”Vi behøver ikke at være dumme, fordi vi er fattige.” Verdenshistorien første skolegang for hele befolkningen blev indført. En fundamental aktivering af hele landets intelligens reserve, den undertrykte landbefolkning blev gennemført med beslutsomhed og mod: Landbrugs reformer, Andelsbevægelsen og højskolerne bragte landet frem til et af de mest velhavende samfund i verden. De forstod, at intelligens er det vigtigste råstof i nationens overlevelse.
Nu ser vi den modsatte bevægelse: den rige, dominerende stat financierer passivitet og dumhed i befolkningen. Samtidig tillades en voldsomt stigende indvandring af fertile, men gennemsnitlig mindre begavede og uddannede fra de ikke vestlige lande.

Fornægtelsen af intelligensens betydning for nationer overlevelse kan meget vel være det sidste søm i vores ligkiste.
For Danmark såvel som for Europa er den faldende gennemsnitlige IQ, som følge af den eksplosive lav intelligente indvandring fra syd, stærkt politisk ukorrekt. Idealerne må vige for realiteterne, uanset prisen. Den berømt tyske metahistoriker, Oswald Spengler, havde ikke set den sydlige indvandring som Europas undergang, da han i mellemkrigstiden skrev et meget diskuteret 2 binds værk: Vesterlandenes Undergang”.

Europas kollektive selvmord

Borgerkrige som vi ser i Mellemøsten og i Afrika, vil antagelig også om en generation blive Europas fremtid.
Vi er vidne til det største
kollektive selvmord i Europas historie. Og det bliver afgjort helt uden regulær kamp.
Europæernes bidrager til deres engen udslettelse ved at fastholde et ædelt, men forældet princip om universelle rettigheder i en kaotisk, eksplosiv og ukontrolleret verden. I løbet af et halvt århundred er Verdens befolkning næsten blevet 3 dobbelt, og dets mobilitet er grænseoverskridende.

1) F
ørste skal flygtninge konventionerne suspenderes, så retsgrundlaget for den ukontrolleret indvandring kan opløses.
2) Dernæst skal strømmen af ikke-vestlige indvandre stoppes.
3) Så skal returneringen, (repatriering)
til ikke-vestlige landene begynde. Der er desværre ikke nogen vej udenom, hvis vi skal overleve som selvstændig nation. p.g.a. den etniske befolknings ringe fertilitet.

Det er folkedybet, der skal forlange, at den nationale overlevelse skal komme FØR hensynet til internationale flygtninge konventioner. Dette bekymre tilsyneladende ikke de ansvarlige politikere eller den snakkende klasse.
Der er FN konventioner til beskyttelse af truede folkeslag. Det burde være indlysende, at tage dem i brug for de lav fertile europæere. De vil være i mindretal om ca.50 år. Danmark har også underkastet sig EU's menneskerets konventioner, og en neutralisering af disse vil sikker blive meget mere vanskeligt. EU er et udemokratisk, bureaukratisk system, der har stærke, økonomiske sanktioner. Selv Danmarks fuldt anerkendte 4 forbehold bliver tilsidesat af EU domstolen.

Japan afviser kategorisk muslimer.

Der er faktisk en anden måde at forsvare sin etniske selvstændighed på. Den stål satte, men høflige japanske facon. Japan er et fuldgyldigt medlem af FN og er en af verdens største økonomier. Japan har længe nægte muslimer permanent ophold, selv højt uddannede, uden at blive fordømt som krænker af menneskerettighederne.
Vestlige medier anser ikke denne massive krænkelse som interessant, eller måske er det for upassende at skrive om? En jødisk, engelsk sproget webavis, ”Jewish Press”, publicerede den. Endelig får jeg informationer, der forklarer min undren over, at i det år Danmark gav 16.000 flygtninge fast ophold, (regeringen Nyrup) accepterede Japan 16.
Antallet af muslimer i Japan er under 10.000, hvilket er minimalt i en befolkningen på 127 millioner. Der findes én imam i Tokyo.

Japans ”hemmelige” våben.

  1. Japanere anser Islam for en mærkelig religion, som enhver intelligent person bør undgå. Desuden er Muslimer så fundamentalistiske, at de ikke vil modificere deres traditionelle holdning for en mere tidsvarende tankegang og adfærd.

  2. I Japan betragtes religion som et nationalt anliggende. Derfor opfattes enhver fremmed, religiøs indtrængen med mistro og forsigtighed. Kristne er dog accepteret i Japan, da Jesus anses som en Buddha. Religion er for japanerne mere en adfærd end en tro; Shinto blandet med Budisme. Muslimer hvis pligt det er at prædike og omvende japanere, anses som fjender af Japan. Konvertitter eller sympatisører bliver udstødt.
    Det forhindre ikke japanerne i at udvise ekstrem høflighed og hjælpsomhed overfor de fremmede. De skal bare ikke prædike religion, bede offentligt, eller forsøge at bosætte sig.

  3. Japanernes kulturelle og sociale afvisning af Muslimer er fundamental. Den officielle politik er, at forhindre ethvert muslimsk forsøg på permanent ophold. Det finder genklang på ethvert niveau i befolkningen. Der findes ikke et parti, en organisation, en forretning eller en menneskerets forkæmper, som vil tale muslimernes sag eller forsvare deres rettigheder ifølge FN konventionerne.

  4. Japans ”hemmelige” våben mod muslimsk indtrængen er den forenet vilje til at modstå fremmed, uønsket indvandring. Politikerne og folket er i harmoni. Den japanske befolkning udgør reel en jernmur mod muslimerne. Denne modstand har overbevidst omverden, at det er umuligt at kritisere japanerne for at tilsidesætte menneskerettighederne. Enhver kritik opløses i den legendariske, japanske høflighed. Der smiles, bukkes og udvises stor respekt, men et ærligt eller direkte svar forsvinder i imødekommenheden. Hvis det ikke er nok, henvises der til ens overordnet, der ikke giver noget egentlig svar, og så fremdeles.

Hvad kan Europa lære af Japan?

Der er en direkte korrelation mellem den nationale selvbevidsthed og størrelsen af indvandring. Et folk der har en levende arv og identitet vil ikke tillade de store masser af globale, værdigt trængende til at bosætte sig. Omvendt, kan et folk, der har en svag identitet og en splittet kulturelle arv, ikke have nogen forsvars mekanisme mod den voksende strøm af konventions beskyttet indvandring.

Det kollektive selvmord

Siden den demografiske bombe begyndte at tikke under Danmark og Europa, har politikerne og ”godheds industrien ” nægtet at se virkeligheden i øjnene. De intellektuelle, der skulle leve op til deres ansvar og råbe ”vagt i gevær”, vælger den bekvemme tavshed eller det intellektuelle selvmord.
Der var kendte kunstnere og intellektuelle, f. eks. Wolf Biermann og Hans Magnus Enzensberger, som advarede mod islamiseringen af Europa. De blev hurtigt lagt på is af den politiske korrekthed, alias selv-censur, alias intellektuelt forræderi.
Der er faktisk kun din egen sunde fornuft og fædrelands kærlighed tilbage. Tænk over det ved det næste valg.


Med venlig hilsen Holger Danske, en delvis mytologisk kriger, som sover under Kronborg, men som vågner op, når Danmark er i fare – måske.


Skriv en kommentar. Den vil blive vist sidst på siden.

__________________________________________________________________________________________________________

Relevant litteratur:
”Global Jihat”, Islams sjette søjle. Af Massoud Fouroozandeh & Marianne Søndergaard. Detaljeret og veldokumenteret rapport om Islams offensive overtagelse af Europa og den øvrige verden.

Marked for Death: Islam's War Against the West and Me. Geert Wielders. Trist at der er så af hans kalibre.

Skrækkens mænd”, et essay om den radikale taber af Hans Magnus Enzensberger. Lige siden min ungdom har jeg fulgt hans u-kompromitteret, stringente analyser. Han er i min optik et fint eksempel på en uddøende intellektuel race. Antallet af letkøbte, snakkende ”eksperter” og ”lejesvende” for den dominerende stats elite har for længst overtaget den klassiske intellektuels rolle.


Links:

Det logiske snit . En seriøs, detaljeret blog om indvandringens demografiske forskydning i Danmark.

Professor Emeritus Helmuth Nyborg. Index side for hans artikler og videnskabelige meritter om intelligens, arv & miljø, Nord-Syd emigrationen.

Veritas Universalis. Blog & Artikler om indvandring i Europa, myten om den store arabiske kultur, video klip med det indvandrings kritiske British Freedom Party.

Europas Selvmord. den mexicansk-libanesiske demograf og forfatter Eduardo Farah , analyse af den muslimske indvandring fra 1989, som er pinefuld korrekt.

Islams imperiale fortid. Vesten bør lære af Indiens Islamisering. Den glemte, langvarige massakre, som den Engelske kolonisering fik stoppet. Af Mrutyuanjai Mishra.

Uriasposten. Dansk blog af historiker Kim Møller, som fik en øjenåbner af den amerikanske professor Alan Blooms bog »Historien om vestens intellektuelle forfald« (2003).

Trykkefrihedsselskabet forhåbentlig bekendt organ for retten til at udtrykke sin mening, også hvis den er politisk ukorrekt.

Snaphanen. En passioneret blog om islamiseringen af Nord-Europa.

Historiker Morten Uhrskov, Indvandrings økonomi. En systematisk punktering af myterne om indvandringens økonomi.

Er Euro-Islam fremtidens løsen? Af Kirsten Sarauw. Islam kritisk Netværk i Folkekirken.

Overbefolkning – den globale udfordring. Af Dandebat.dk. Fin fremstilling af den globale befolknings tilvækst som den primære årsag til det globale sammenbrud.

180 grader, liberal tænketank. Hvad koster indvandringen? Siden officielle kilder nægter at publicere tallene, må private komme med et bud.

Dokument.no Norsk weblog med artikler og analyser. Oslo-bydelen, Grorud, er indvandringen 3 dobbelt på 10 år, samtidig med at nordmændene flygter.

Statistik over immigranter in Danmark - 93 års udvikling og perspektiv.

Islam & Nazisme – en smartlog v3 om Islamisk terrorismes forbindelse til Nazi fascister, socialismens tilbedelse af den politiske Islam. The FrontPage Magazine.

________________________________________________________________________________________________________________________

YouTube Video klip om muslimernes selvsikre erklæringer om deres snarlige overtagelsen af Europa:

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

http://www.youtube.com/watch?v=ovUwG34kuEc

http://www.youtube.com/watch?v=csOvTKkMBtM

 http://www.youtube.com/watch?v=-mlxMndnlzw